Prawo administracyjne

W zakresie prawa administracyjnego kancelaria oferuje:

  • sporządzanie pism procesowych oraz opinii prawnych,

  • reprezentację procesową i doradztwo w postępowaniach administracyjnych toczonych przed organami władzy publicznej, sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,

  • wsparcie prawne w postępowaniach o wydanie koncesji lub zezwolenia,

  • wsparcie i reprezentację w postępowaniach z zakresu prawa konkurencji, toczących się przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumenta,

  • wsparcie i reprezentację w postępowaniach toczonych z udziałem Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

  • bieżące doradztwo w kwestiach regulacyjnych.