Prawo budowlane

W zakresie prawa budowlanego kancelaria z uwagi na wieloletnią obsługę prawną przedsiębiorstw oraz firm deweloperskich oferuje pomoc i doradztwo na każdym etapie procesu budowlanego tj.:

  • pomoc w uzyskaniu warunków zabudowy i pozwolenia na budowę,

  • pomoc w negocjacjach oraz przygotowywanie umów o roboty budowlane,

  • dokonywanie końcowego odbioru prac wraz z klientem,

  • prowadzenie spraw przed Sądami Administracyjnymi z powodu niewykonania umów, niedotrzymania warunków umowy oraz wadliwości robót.