Prawo cywilne

W zakresie prawa cywilnego kancelaria oferuje:

 • inicjowanie oraz prowadzenie postępowania cywilnego po stronie powodowej przed sądami powszechnymi w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających ze wszystkich stosunków cywilnoprawnych,

 • prowadzenie postępowania cywilnego przed sądami powszechnymi po stronie pozwanej
  w zakresie obrony interesów wynikających ze wszystkich stosunków cywilnoprawnych,

 • sporządzanie samych pism procesowych (m. in. pozwy, pozwy w postępowaniu nakazowym, uproszczonym, upominawczym, wnioski, zażalenia, apelacje, skargi kasacyjne)

 • inicjowanie oraz prowadzenie spraw spadkowych (w przedmiocie działu spadku, stwierdzenia nabycia spadku, sprawy o zachowek oraz zabezpieczenie spadku),

 • inicjowanie oraz prowadzenie spraw związanych z prawem własności (m in. sprawy
  o eksmisję, zasiedzenie),

 • sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, a także przedsądowych i sądowych wezwań do ugodowego załatwienia sporu,

 • analizowanie oraz sporządzanie umów cywilnoprawnych,

 • dochodzenie roszczeń z umów cywilnoprawnych.