Prawo mieszkaniowe spółdzielcze i lokalowe

W zakresie prawa spółdzielczego, mieszkaniowego i lokalowego kancelaria udziela porad prawnych i zajmuje się obsługą prawną spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, jak i zarządców nieruchomości, która polega na tworzeniu wewnętrznych dokumentów, projektów uchwał, aktów niezbędnych w bieżącej działalności spółdzielni czy wspólnoty, sporządzaniu projektów umów zawieranych przez spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowej. Kancelaria
w zakresie prawa mieszkaniowego, lokalowego i spółdzielczego zajmuje się również doradztwem
i obsługą prawną osób indywidualnych, związaną z przygotowaniem, negocjowaniem i analizą wszelkich umów dotyczących najmu, użyczenia, sprzedaży czy kupna mieszkania i innych nieruchomości. Prowadzimy sprawy związane z zapłatą czynszu, odszkodowaniami, eksmisją, zaskarżaniem uchwał spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych, przekształceń lokali, a także pomagamy w uzyskaniu członkostwa w spółdzielniach mieszkaniowych i przy wykupie mieszkania komunalnego.