Prawo obrotu nieruchomościami

W zakresie prawa obrotu nieruchomościami Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną. Przeprowadzamy analizy stanu prawnego nieruchomości w celu wykrycia ewentualnych obciążeń prawami na rzecz osób trzecich oraz roszczeń reprywatyzacyjnych. Doradzamy przy opracowywaniu optymalnych koncepcji nabycia nieruchomości oraz struktur finansowania
i zabezpieczenia transakcji, uwzględniając również aspekty podatkowe. W szczególności oferujemy pomoc w:

 • analizie stanu prawnego nieruchomości;

 • opracowywaniiu koncepcji transakcji i struktury finansowania projektów zakupu nieruchomości;

 • obsługę prawną w zakresie przygotowania umów związanych z nabyciem oraz sprzedażą nieruchomości, a także ich wynajmem, dzierżawą, użytkowaniem, etc.;

 • reprezentowanie Klientów w relacjach handlowych i negocjacjach z podmiotami finansującymi nabycie nieruchomości, ubezpieczycielami oraz innymi instytucjami finansowymi;

 • doradztwo i reprezentowanie cudzoziemców w procesie uzyskiwania zezwoleń na nabycie nieruchomości;

 • obsługę prawną w zakresie przygotowania umów związanych z zagospodarowaniem, zarządzaniem i komercyjnym wykorzystaniem nieruchomości, obejmującą m.in. sporządzanie umów z zarządcami nieruchomości uraz umów z dostawcami mediów;

 • doradztwo prawne w procesach podziału i łączenia nieruchomości;

 • doradztwo prawne przy projektach, mających na celu zmianę przeznaczenia nieruchomości

 • w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego;

 • reprezentację Klientów przed sądami powszechnymi i polubownymi w sporach oraz postępowaniach wieczystoksięgowych;

 • reprezentację Klientów przed organami administracji publicznej i samorządowej.