Prawo pracy

W zakresie prawa pracy kancelaria pomogła wielu zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Prowadzimy bieżącą obsługę małych i dużych firm, spółek oraz korporacji. Pomagamy

w rozwiązywaniu problemów na linii pracownik – pracodawca oraz proponujemy optymalne rozwiązania, które mają na celu usprawnić politykę zatrudnienia i zapewniać dbałość
o przestrzeganie praw i obowiązków pracodawców oraz pracowników.

Kancelaria oferuje m.in.:

 • sporządzanie umów ze stosunku pracy,

 • sporządzanie porozumień, regulaminów pracy oraz wynagradzania,

 • reprezentowanie pracodawców i pracowników w sporach pracowniczych, uczestniczenie
  w negocjacjach z pracownikami oraz związkami zawodowymi,

 • reprezentowanie w zakresie spraw związanych z ustaniem lub zakończeniem stosunku pracy,

 • uzyskiwanie odszkodowań za wypadki w czasie pracy, za mobbing i dyskryminację oraz
  z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę,

 • pomoc w zakresie zbiorowych stosunków pracy, układów zbiorowych i innych porozumień,

 • pomoc w zakresie przejęcia personelu bądź restrukturyzacji zespołów pracowniczych,

 • pomoc w zakresie przeprowadzania procesu zwolnień grupowych,

 • pomoc w zakresie ochrony danych osobowych.