Prawo sportowe

W zakresie Prawa sportowego, kancelaria oferuje:

  • przygotowywanie i negocjowanie kontraktów i transferów zawodniczych,

  • pilotowanie funkcjonowania sportowych spółek akcyjnych,

  • doradztwo w kwestiach związanych z zarządzaniem infrastrukturą sportową,

  • tworzenie ram prawnych działalności reklamowej i zadań związanych ze sponsoringiem,

  • reprezentowanie zawodników, kluby i związki sportowe,

  • przekształcanie stowarzyszeń sportowych w półki akcyjne.