Prawo upadłościowe i naprawcze

W zakresie prawa upadłościowego i naprawczego kancelaria uczestniczy w licznych postępowaniach upadłościowych i naprawczych reprezentując zarówno podmioty zagrożone upadłością, jak również ich wierzycieli. Kancelaria oferuje:

  • ocenę kondycji przedsiębiorstw zagrożonych upadłością,

  • przygotowywanie planów restrukturyzacyjnych zagrożonych przedsiębiorstw,

  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości i wszelkiej dokumentacji z tym związanej,

  • negocjacje z wierzycielami w celu ustalenia form i zasad spłaty zadłużenia,

  • zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych,

  • reprezentację klientów przed organami prowadzącymi postępowanie upadłościowe,

  • reprezentację kadry zarządzającej upadłych spółek w procesach sądowych z wierzycielami, jak i wierzycieli uczestniczących w takich procesach,

  • inicjowanie rozmów z wierzycielami celem przeprowadzenia postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu.