Windykacje należności i odszkodowania

W zakresie windykacji należności, odszkodowania i zadośćuczynienia kancelaria podejmuje wszelkie czynności prawne mające na celu spłatę zadłużenia w szczególności oferuje:

  • pomoc prawną dotyczącą windykacji polubownej, czyli przedsądowej w tym

*przygotowanie wezwania do zapłaty,

*negocjacje i mediacje z dłużnikiem,

*monitorowanie przebiegu spłaty należności przez dłużnika,

  • kompleksową obsługę prawną windykacji sądowej oraz komorniczej, w tym

*przygotowanie dokumentacji wraz z wniesieniem pozwu w celu uzyskania tytułu wykonawczego,

*monitorowanie przebiegu postępowania,

*reprezentacja Klienta przed Sądem w trakcie postępowania,

*aktywna współpraca z komornikiem po uzyskaniu tytułu egzekucyjnego w celu ściągnięcia zadłużenia,

*obsługa prawna windykacji poegzekucyjnej,

  • pomoc prawną dla dłużników w postępowaniach:

*przy przedawnionych długach,

*przy windykacji skierowanej do niewłaściwej osoby,

*przy przedwczesnej egzekucji komorniczej,

* przy odziedziczeniu długu.

W przypadku odszkodowania i zadośćuczynienia kancelaria oferuje:

  • analizę sprawy pod względem szansy na jej wygranie w Sądzie administracyjnym,

  • pomoc celem uzyskania ekspertyzy pozasądowej (np. uszkodzenie samochodu lub błąd medyczny),

  • przygotowanie dowodów obalających argumenty ubezpieczyciela,

  • prowadzenie procesu sądowego wraz z reprezentacją na rozprawach.