Krzysztof Fałat

Prawnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prawnik z wieloletnim doświadczeniem, które zdobywał we współpracy z kancelariami radcowskimi działającymi na terenie województwa śląskiego. Jego doświadczenie obejmuje w szczególności prawo zobowiązań, ubezpieczenia majątkowe i windykację należności. Ponadto jest również psychologiem z dyplomem zdobytym na katowickim wydziale Uniwersytetu SWPS i coachem. Szkolenie coachingowe odbył w katowickiej szkole Metrum w ramach Polskiej Szkoły Coachingu.

Wolny czas chętnie poświęca komputerowym grom RPG, czytaniu i tworzeniu własnych krótkich form literackich, a także różnorodnej aktywności fizycznej.